Werkzaamheden aan het circuit Zandvoort mogen doorgaan

Het circuit van Zandvoort mag de werkzaamheden voortzetten, de rechtbank in Haarlem heeft de eisen van de natuurorganisaties afgewezen. De werkzaamheden zijn nodig ter voorbereiding op de Dutch Grand Prix in 2020.

De provincie Noord-Holland heeft het circuit ontheffing verleend om werkzaamheden uit te voeren. Volgens natuurorganisaties zou het leefgebied van beschermde dieren als rugstreeppadden en zandhagedissen worden aangetast. De natuurorganisaties eiste dat de werkzaamheden zouden worden gestaakt, maar de rechter heeft deze in het ongelijk gesteld.   Na afloop van de werkzaamheden, zo oordeelt de rechtbank, zal hooguit 2 hectare grond definitief zijn onttrokken aan het leefgebied en ‘ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis’. Volgens de rechtbank is de impact van de werkzaamheden beperkt en het maatschappelijke belang van de Grand Prix in Zandvoort groot.

Tags: , ,
Porsche Mobil 1 Supercup, Mexiko 2019
Dokumentation
Fahrerlager
#18 Michael Verhagen (NL, MRS Cup-Racing)

Het was een geweldig weekend in Mexico!

Zandvoort 500 - 2018 - © Rob Blank

De Borst en Van Riet bundelen krachten voor de Zandvoort 500