Column: Gasly out, Albon in

Dat Engelsen en Fransen van oudsher geen vrienden zijn, dat weet iedereen die iets van de Europese geschiedenis meegekregen heeft. Wie heeft er immers nooit gehoord van de Anglo-Franse oorlog (1202-1214)?
Dat er een dikke acht eeuwen later nog niet veel is veranderd in de Engels-Franse betrekkingen, dat wordt heden ten dage wel bewezen.
Een vreemde constatering in deze historische context is dat de Nederlands-Engelse betrekkingen heden ten dage uitermate goed blijken te zijn. Als ik mij de lessen van mijn hooglijk gewaardeerde geschiedenisleraar van het voortgezet onderwijs goed herinner, waren de eilandbewoners voor de kust van Hoek van Holland en wijzelf ooit ook geen al te beste maatjes getuige de vier zogenoemde Engels-Nederlandse oorlogen waarvan de geschiedenisboeken melding maken (de eerste van 1652-1654, de tweede van 1665-1667, de derde van 1672-1674 en de vierde van 1780-1784). Meermaals wist de Nederlandse vloot de Engelse (deels) de kelder in te boren. En, moet ik het verhaal van Michiel de Ruijter nog even in herinnering roepen? De admiraal voer de Theems op en sloopte in een marinebasis een deel van de Britse vloot en nam het Engelse vlaggenschip Royal Charles mee als buit…
Reden genoeg voor de Engelsen om zo’n drie en een halve eeuw later nog steeds rancuneus te zijn tegenover de Nederlanders, dacht ik. Maar, niets van dat al! Nederland wordt verafgood en Frankrijk verguist. Met reden natuurlijk, wij Nederlanders hebben een toptalent geleverd aan Christian Horner, terwijl de Fransen een tweederangs coureur aan hem leverden voor het lopende F1-seizoen. Geen wonder dat Horner besloot om Gasly terug te sturen naar het Italiaanse B-team. Vermoedelijk slechts als tussenstation onderweg terug naar Rouen…
Nou ben ik benieuwd hoe de Thais-Engelse betrekkingen zich zullen ontwikkelen gedurende de tweede seizoenshelft. Eens zien of de Nederlandse betrekkingen toch wat koeler worden als de Thaise betrekkingen onverhoopt flink zullen worden aangehaald!

Veritas, 15.08.’19

Tags: , , , , , ,
Billy-Monger

Monger hard op zoek naar sponsors

Oscar Gräper rijdt ten overstaan van duizenden fans tijdens Gamma Racing Day